1e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 10 maart 2019
1e zondag in de veertigdagentijd
Lezing: Psalm 72 ;Lucas 19: 29-44

Vandaag is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Ook wel Zondag  Invocabit  dat is latijn voor “Hij zal aanroepen”

De schikking van vandaag gaat over de tocht die Jezus maakt naar Jeruzalem.
Jezus wordt uitgebeeld door de orchidee,  hij gaat zitten op het met mantels bedekte veulen.
Het veulen verbeelden we met de jonge uitlopende wilgentakken.
Hij gaat de Olijfberg af en volgt de weg die met neergelegde mantels bedekt is,
Hij gaat langs de leerlingen en de vreugdevolle menigte die voorgesteld wordt door
de gekleurde violen.
 
terug