Lezing Noorderlicht

Lezing Noorderlicht
21 januari 2020             19.30 uur     € 10,-  pp
in de Morgensterkerk  Seinstraat 2, Hilversum

Van oudsher hebben mensen geprobeerd het noorderlicht te begrijpen en te verklaren. Verschillende culturen benoemen in hun folklore en mythologieën dit bijzondere lichtverschijnsel. De Samen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Scandinavië, zagen het noorderlicht als een teken van hun voorvaderen die in contact probeerden te komen met de levenden, anderen zagen er een zwaan in die vast zat in het ijs van de Noordpool.
lees meer »
 
Onze dominee

Onze dominee
Ds. Erik van Halsema is onze wijkpredikant.
 
Foto's toegevoegd Foto's toegevoegd
te vinden onder het  : Actueel>Fotoalbum
 
Morgenster, Bethlehemkerk en de Regenboogkerk naar Oeganda

foto Livingstone
Morgenster, Bethlehemkerk en de Regenboogkerk naar Oeganda
Wij, jongeren uit de Morgenster, Bethlehemkerk en Regenboogkerk zijn bezig met acties om onze diaconale reis naar Oeganda, waar we in het dorpje Lwamalenge een school gaan bouwen, te financieren.
lees meer »
 
Morgenster Actueel

Morgenster Actueel
De digitale nieuwsbrief komt om de week uit. Voor mensen zonder computer is er een print in de kerk. 

Link naar het Morgenster Actueel archief
Link voor een gratis abonnement 
 
Jaarthema: rondom Jezus

Jaarthema: rondom Jezus
Voor het eerst hebben alle protestantse wijkgemeenten van Hilversum hetzelfde jaarthema: rondom Jezus. Meer informatie op www.rondomjezus.nl. Onze nieuwsbrief houdt u op de hoogte. 
 
Oecumenische liturgie

Oecumenische liturgie
In onze kerkdiensten volgen wij het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken. We maken gebruik van liturgische kleuren en van de latijnse namen van de zondagen. Incidenteel kiest onze wijkpredikant voor een gereformeerde leerdienst en onze Vitaalvieringen gaan alle vrolijke kanten op. Zingen...
 
Onze missie

Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »