De eredienst meemaken

De eredienst meemaken
‘Hosanna voor de zoon van David!’ wordt er geroepen als Jezus gezeten op een ezelin Jeruzalem binnenkomt. Even later wordt dat door kinderen in de tempel herhaald. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt dit als: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon van David!’
Matteüs is de enige van de evangelisten waarbij de mensen Jezus toeroepen als ‘Zoon van David’. Dat roept associaties op aan koning David! In het verhaal uit 2 Samuël 6 haalt David schaars gekleed en dansend de ark in Jeruzalem binnen. Over deze twee scènes samen zal het gaan. Zo zullen we de Goede of Stille week beginnen.
terug