'Geïnspireerd leven - vruchten van de Geest'

'Geïnspireerd leven - vruchten van de Geest'
Het nieuwe jaarthema voor de Protestantse gemeente Hilversum is 'Geïnspireerd leven - vruchten van de Geest'.
Twee jaar terug hadden we een eerste thema rond Jezus, vorig jaar stond het thema Schepping centraal en nu gaat het over inspiratie. We willen ons daarbij laten voeden door kernwoorden uit de bijbel zoals liefde, geloof en vrede. Maar ook willen we nadenken over de vraag hoe zich dat concreet vertaalt in woorden als vriendelijkheid, geduld en zachtmoedigheid. In twee langere series diensten, aangevuld met algemeen toegankelijke bijbelstudieavonden gaan we met die woorden aan de slag, ook in de Morgenster. We weten ons daarbij verbonden met de andere Protestantse wijken waar dezelfde thema's ook een plek krijgen.
terug