Bloementaal

Bloementaal
Morgenster, boksbaard, biggenkruid,
De Morgenster bloeit alleen in de morgen, om 12 uur sluit de bloem weer. Daar komt de naam van de plant vandaan. Er is ook een andere naam, de boksbaard omdat het grijze vruchtpluis doet denken aan het sikje van St. Joseph. Daarnaast staat de plant ook nog bekend als Biggenkruid.

Meer lezen over de Morgenster kan op de pagina Liturgisch bloemschikkingen.
 
terug