Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Komende week gaat de Actie Kerkbalans van start. Leden van De Morgenster ontvangen via een e-mail of in hun brievenbus het verzoek financieel bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap.
We zijn bijzonder dankbaar dat we elk jaar kunnen rekenen op de financiële bijdragen van onze gemeenteleden. Fijn dat veel mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor het samen-kerk-zijn. Het levend houden van de geloofsgemeenschap blijft juist in deze tijden van groot belang.
Kerkbalans maakt dat we met elkaar de kosten voor De Morgenster kunnen dragen. Kosten voor onder meer onze predikant, de uitzendingen van onze kerkdiensten, onze koster, onze organist, ons kerkgebouw. Wij vragen u nadrukkelijk te bezien of u uw bijdrage kunt verhogen. Met minder mensen staan we voor hogere kosten.
Voor wie het interessant vindt om te weten waar de bijdragen precies aan worden besteed, zijn de cijfers helder bijeen gezet. Ga daarvoor naar www.pknhilversum.nl/over-ons/. Onder de kopjes ‘Beheer’ en ‘Diaconaat’ vindt u daar jaarrekeningen en begrotingen.
Een bijzonder woord van dank geldt onze ‘lopers’ voor Kerkbalans. In coronatijd blijven zij ‘gewoon’ het werk voor Kerkbalans doen. Hulde!

De kerkrentmeesters van De Morgenster
terug