Proces PgH 2024

Proces PgH 2024
Tijdpad Morgenster:
20 april: kerkenraadsvergadering in De Morgenster
24 april: Algemene Kerkenraad neemt een eerste besluit over PgH2024

April-juni: PgH-gesprekken over voorgenomen besluit
26 juni: Algemene Kerkenraad neemt het definitieve besluit over PgH2024

Daarna in 2023-2024: voorbereidingen uitvoering besluit over PgH2024
In de loop van 2024: uitvoering besluit 2024
Tot slot: denk nog even aan het online forum waarop je je ideeën over PgH2024 kunt plaatsen: PgH2024 Forum – Protestantse gemeente Hilversum (pknhilversum.nl)
Namens de kerkenraad, Marya de Haas
 
terug