Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Waar ouderlingen veelal zorgen voor het geestelijke, houden de kerkrentmeesters zich bezig met het noodzakelijke materiele, van koffie tot kerkgebouw.
 
Ze zorgen voor het onderhoud van de pastorie en de kerk. Kleinere klussen doen ze in eigen beheer; een of twee keer per jaar worden handige vrijwilligers gevraagd om een avond te komen klussen. De tuin wordt onderhouden met tien vrijwilligers die planten en wieden.
 
Een kerkrentmeester maakt roosters voor vrijwilligers die op zondag dienst doen voor de ontvangstcommissie, voor de kinderoppas en voor het koffie schenken na de viering. Een vrijwilliger zorgt er ook voor dat de dienst iedere zondag via internet is te beluisteren.
 
De kerkrentmeesters verhuren zalen uit het kerkgebouw, bijvoorbeeld voor koren die repeteren of voor de Seinconcerten.

Ledenadministratie

De vrijwilligers van de ledenadministratie zorgen dat de gegevens van de leden actueel blijven. Zij hebben geen inzage in financiële en pastorale zaken, ze werken alleen met algemene gegevens. Verder voorzien zij de predikant, kerkenraadsleden en sectie coördinatoren van informatie. Ze werken nauw samen met het kerkelijk bureau. U kunt hen bereiken via ledenadministratie@morgenster.info.
 

Collecten

Vanaf 1 november 2018 wijzigt het bankrekening voor het bestellen van collectebonnen.
 
Het nieuwe bankrekeningnummer vanaf 1-11-2018 is:

NL86RABO0373722532 t.n.v. Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG De Morgenster
 

U kunt uw bestelling van uw collectebonnen doen op bovenstaand rekeningnummer met vermelding van het aantal collectebonnen en de waarde van de collectebonnen (groen = € 0,50, geel =  € 0,75, wit = € 1,00, oranje = € 1,50).

I.v.m. privacy-wetgeving (AVG) vermelden banken geen naam en adresgegevens meer van de betaler op de bankafschriften. Wilt u zo vriendelijk zijn in de omschrijving van de betaalopdracht ook uw naam en adresgegevens te vermelden, zodat de bezorging van de collectebonnen zonder problemen gecontinueerd kan worden.       

 
Actie Kerkbalans

De Morgenster krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van de giften. Kerkrentmeesters vragen bij de Actie Kerkbalans om een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. In januari bezorgen kerkleden een folder met uitleg over de financiële  situatie van de (wijk)gemeente, en de toezegging halen ze ook weer op. Dit is een belangrijke bron van inkomsten.
 
De opbrengst van de actie kerkbalans is voor de centrale kas en wordt centraal door de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) beheerd, onder andere voor de vaste lasten van onze gemeente zoals het kerkgebouw en de salarissen van de predikant, de organist en de koster.


Wijkkas

De inkomsten uit het verjaarsdagsfonds zijn voor de wijkkas. Daarnaast worden andere acties gehouden, waaronder taartverkoop, kaarsenverkoop en een benefietconcert. De penningmeester beheert de wijkkas en stelt de jaarstukken en de begroting op.
 
De wijkkas wordt gebruikt om de activiteiten specifiek voor onze gemeente te bekostigen. Denk hierbij aan de kosten catechese, bijzondere zondagen, het jongeren en ouderen werk. Ook het interieur van de kerk wordt uit de wijkkas bekostigd.

U kunt de Morgenster rechtstreeks steunen door een gift over te maken op IBAN nr. NL67RABO0373722486 ten name van Protestantse Gemeente Hilversum inzake ‘PWG  De Morgenster Wijkkas'.
 
 
 
 
 
 
terug