Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van De Morgenster. De leden van de kerkenraad komen maandelijks bijeen. De vergadering wordt voorbereid door de agendacommissie die bestaat uit de predikant, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad.
 
De Morgenster is één van de vijf wijkgemeenten die Hilversum rijk is. Samen vormen ze de Protestantse gemeente van Hilversum. Iedere wijkgemeente levert een afgevaardigde aan de overkoepelende Algemene Kerkenraad.

 
In de kerken die horen bij de Protestantse gemeente Hilversum – de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Diependaalse kerk, Vitamine G en de Morgenster – wordt onder leiding van de stuurgroep PgH2025 nagedacht over kerkzijn in Hilversum in de komende jaren.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant
Erik van Halsema

Ouderlingen

Hennie Burggraaff, ouderling communicatie en oecumene
Machteld Eilander, ouderling pastoraat
Marya de Haas, voorzitter kerkenraad en afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad
Elma Hoekstra, scriba
Agnes van Lambalgen, ouderling pastoraat


Diakenen
Joanne Schuitemaker, voorzitter
Erna Doornekamp
Eveline van Toor, vertegenwoordiger in het College van Diakenen
Henk Verrij

Kerkrentmeesters
Casper Bos, penningmeester
Andries Furster, activiteitenfonds
Jos Hexspoor, Kerkbalans
Isak Laurens, vertegenwoordiger in het College van Kerkrentmeesters
Joep Mourits, Kerkbalans
Philip Posthumus
Richard Stroband
 

Notulist kerkenraad: José van Wageningen

 
 
terug