Kerk in de buurt Kerk in de buurt
De wijkgemeente heeft als missie om kerk in de buurt te zijn. We weten ons geroepen om te groeien in verbinding met God, met elkaar en met onze omgeving, deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 
Op verschillende manieren krijgt dat vorm:
-Voor diverse activiteiten, zoals cursussen en speciale avonden, worden mensen in de buurt hartelijk uitgenodigd om deel te nemen
-Traditiegetrouw vinden in De Morgenster eenmaal per twee maanden maaltijden op vrijdagavond plaats waarbij gemeenteleden en buurtgenoten met elkaar aan tafel gaan
- De wijkgemeente onderhoudt intensief contact met de Heilig Hart- en Heilige Josephparochie aan het Cuypersplein. Tweemaal per jaar vinden er o.a. gemeenschappelijke vieringen/vespers plaats in de tijd voor Kerst en Pasen. Ook ontmoeten we elkaar jaarlijks bij een gemeenschappelijk leerhuis. Bijzonder is ook de lichtjestocht voor kerst van De Morgenster naar de Heilig Hart Kerk.
- Leden van het pastorale team zijn betrokken bij het buurtwerk in onze wijk.
- Wij participeren actief in het werk van de in 2018 opgerichte Stichting Present, waarbij er concreet hulp wordt verleend aan mensen in de buurt.
- Onze predikant ds. Erik van Halsema volgt sinds september 2018 een Missionaire Specialisatie van de P.K.N. (Protestantse Kerk Nederland). Ook hierdoor wordt in  ons beleid in toenemende mate steeds de verbinding gezocht met onze buurt.
 
terug