Zondagse eredienst Zondagse eredienst
In de kerkdienst op zondagmorgen klopt het hart van de gemeente rond de Morgenster. Rond Woord en Sacrament komt jong en oud samen.
 
De taakgroep eredienst houdt zich in opdracht van de kerkenraad bezig met de liturgie en de kerkmuziek van de kerkdiensten en is daarbij klankbord voor de predikant en zorgt waar nodig voor aanzetten tot een inhoudelijk gesprek met de gemeente.
Aan de orde komen de diverse onderdelen van de orde van dienst, de invulling van het kerkelijk jaar, bijzondere vieringen en de keuze van de liederen.
 
In de taakgroep eredienst zitten naast de predikant en de cantor-organist enkele gemeenteleden met kennis van liturgie en kerkmuziek.
 
Een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar is de Goede Week, met vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.
 
De maaltijd van de Heer wordt gevierd op Witte Donderdag en 6 zondagen per jaar. Kinderen zijn daarbij welkom.
 
Twee maal per jaar wordt de kerkdienst voorbereid en uitgevoerd door een groepje gemeenteleden. Dit gebeurt in het kader van de Vitale Gemeente.
 
In de Morgenster wordt voor de keuze van de schriftlezingen meestal het oecumenisch leesrooster gevolgd, maar daar wordt ook regelmatig van afgeweken.  De kinderen horen in de kindernevendienst verhalen volgens het rooster van Kind op Zondag of Bonnefooi.
 
Liederen worden uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) gezongen, maar we ontdekken ook andere liederen. Eenmaal per maand ondersteunt een projectkoor de gemeentezang bij het instuderen van nog onbekende liederen. 
 
De liturgische kleuren bij het kerkelijk jaar zijn zichtbaar in het antependium (doek op de avondmaalstafel) en in het glas van het raam achter die tafel.
 
Bij bijzondere vieringen verzorgt de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken met bloemen en andere materialen een creatieve symbolische uitwerking van het thema van de kerkdienst.
 
terug