Jongerenwerk (12-17 jaar) Jongerenwerk (12-17 jaar)
In de dienst:
Voor de jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar is er tijdens de overweging jongerendienst in de Tweede Kamer, hun eigen ruimte. Daar wordt doorgepraat over het thema van de zondag, de actualiteit en wat de Bijbel daarover leert.

Met de andere kerken:
Sinds 2018 heeft de Protestantse gemeente Hilversum een eigen jongerenwerker. Peter van Wesel coördineert het jongerenwerk voor de gezamenlijke kerken. Hij is te bereiken: jeugdwerker@protestantshilversum.nl

Catechese:
Een aantal themablokken catechese volgen de jongeren van de wijkgemeenten van De Morgenster, De Regenboogkerk en de Bethlehemkerk gezamenlijk.
De overige weken hebben de jongeren van De Morgenster catechese in eigen kring of bij een gemeentelid thuis.

Tienervieringen:
Vijfmaal per jaar hebben de jongeren een eigen viering rond een thema in De Morgenster, De Regenboogkerk of de Bethlehemkerk. Ze bidden, zingen en gaan aan de slag met het stellingenspel waarbij jongeren stelling nemen in kwesties die met het thema te maken hebben. Deze viering duurt net zo lang als de kerkdienst voor de volwassenen. Deze vieringen worden geleid door twintigers.

Pelgrimszegen:
Als een jongere eindexamen heeft gedaan, dan ontvangt hij/zij de pelgrimszegen tijdens de overstapviering in juni of juli. De gemeente wenst hem/haar zo de zegen van God mee op zijn/haar verdere weg.

Jongerenkamp:
Ook het kamp is een gezamenlijke activiteit van de drie kerken. Soms wordt een kamphuis geregeld, maar er wordt ook vaak in tenten geslapen. Naast sport en spel staat er een thema centraal. De organisatie ligt grotendeels in handen van de jeugd zelf.

Gezelligheid
Regelmatig worden er gezellige activiteiten georganiseerd, samen met de andere wijkgemeenten in Hilversum, zoals een avond Sirkelslag voor tieners of een volleybaltoernooi.
 
terug