Zondag 10 april 2022

palmzondag
Zondag 10 april 2022
In Hebreeën wordt de betekenis daarvan uitgelegd: Jezus heeft voor ons met zijn lichaam een nieuwe, levende weg gebaand. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.
We hebben dat verbeeld met de handen van God, die dragend naar ons reiken. Jezus droeg onze zonden en verkreeg daarmee verzoening voor God. Het Christelijk symbool voor verzoening is de duif, die zo prachtig boven de schikking zweeft.
 
terug