Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
De derde schikking in het kader van een spoor van Liefde gaat over de woorden van Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Bij de orchidee, die Jezus voorstelt staat een  pijl  die de weg omhoog wijst naar de Vader. Een hyacinth is de bloem van de waarheid en de crocussen verwijzen naar het leven.
Zo zetten wij weer een stap op het spoor van de liefde.
 
terug