Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
De wolk met matzes en wijn verwijst naar het laatste avondmaal
terug