De eredienst meemaken

De eredienst meemaken

Zondag 3 december eerste zondag van advent 
In de tijd van advent volgen we met de kinderen het project 'Een nieuw begin'. Voor de volwassenen zullen we een ander spoor kiezen: de brief aan de Filippenzen. Bijzonderheid is verder dat de diensten van 3 en 17 december en de kerstdienst op 25 december steeds elementen zullen bevatten van 'Samen jong'. Voor de eerste zondag van advent betekent dat iets extra's in het moment met de kinderen en een overweging die uit zal lopen op een kort gesprek daarover.

Thema: 'Naar U gaat mijn verlangen uit' 
Voorganger: ds. Erik van Halsema
De orde van dienst: liturgie
De dienst kunt u ook volgen via de livestream

 
Welkom aan tafel

Welkom aan tafel
Vrijdag 8 december
Het is koud, dus tijd voor een gezellige maaltijd voor jong en oud, voor mensen uit de buurt en mensen van de kerk. Ook voor u en voor jullie dus. Welkom!


 
lees meer »
 
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Een veilige gemeente
Op weg naar een op handen zijnde herindeling van de Protestantse Gemeente Hilversum, zal de uitkomst door velen verschillend worden ervaren.

 
lees meer »
 
Oecumenische adventsvespers

Oecumenische adventsvespers
Woensdag 6, 13 en 20 december
De nacht loopt ten einde, liederen van hoop.
De oecomenische adventsvespers zijn in de Dagkapel van de Heilige Hartkerk van 19.30 tot 20.00 uur. In de vieringen staan liederen van de bekende lieddichters Huub Oosterhuis en Willem Barnard centraal.
 
De Levende Adventskalender

De Levende Adventskalender
Tussen 6 en 22 december
Zin in een praatje? Lijkt het u en jou fijn om in de donkere dagen voor Kerst hartelijke mensen te ontmoeten? Van harte welkom!
 
lees meer »
 
Lichtjestocht

Lichtjestocht
Zaterdag 16 december
 
Zincafé

Zincafé
Woensdag 31 januari
Rituelen op het witte doek. Filmavond. Informatie hierover volgt.
 
lees meer »
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »