Thuis luisteren Thuis luisteren
De kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn na afloop beschikbaar. De diensten zijn te volgen vanaf een PC of Laptop / Tablet of SmartPhone. De techniek hiervoor wordt geleverd door Kerkdienst gemist – die dit voor veel kerken doet. Wat moet ik doen om een opname te beluisteren?
lees meer »
 
Verhuur van zalen

Verhuur van zalen
De kerkzaal is te huur voor muziekuitvoeringen en grote vergaderingen. Beneden zijn een kleine (zaal 1) en een grote zaal (zaal 4) te huur voor vergaderingen en cursussen. In het gebouw is zowel boven als beneden een garderobe, er is een lift, een invalidentoilet en een uitgiftebuffet voor koffie en thee, of een hapje en een drankje. 
lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken
Snel naar de pagina met de schikkingen (link).

Wat rode rozen betekenen weet iedereen, dat praktisch alle bloemen vanouds een betekenis hebben, die vaak uit oude legenden voorkomt, misschien niet. Bij liturgisch/symbolisch bloemschikken maken we gebruik van deze beeldkracht, kleuren, vormen en lijnen om een lezing of thema uit te beelden “in bloementaal”. Op deze manier wordt in de adventsperiode en de 40 dagentijd en op bijzondere zondagen bijgedragen aan de verdieping van de vieringen.  
 
Seniorenmiddag (voor jong en oud) Seniorenmiddag (voor jong en oud)
Eenmaal per maand op de dinsdagmiddag bent u van harte welkom op onze contactmiddag, een ontmoetingsmiddag met een hart voor jong en oud. Wij bieden u een mooi programma. Vanaf 13.30 uur is de kerk open en wordt u verwelkomd met koffie of thee. Om 14.00 uur beginnen wij met een korte meditatieve inleiding en zingen een lied, begeleid door pianist Meine Keulen of Peter Hartman. Wij eindigen om ongeveer 16.00 uur met een drankje, zodat we nog even met elkaar kunnen napraten.

Jaarprogramma 2019-2020
 
Jongerenwerk (12-17 jaar) Jongerenwerk (12-17 jaar)
In de dienst:
Voor de jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar is er tijdens de overweging jongerendienst in de Tweede Kamer, hun eigen ruimte. Daar wordt doorgepraat over het thema van de zondag, de actualiteit en wat de Bijbel daarover leert.
lees meer »
 
Kinderwerk (0-12 jaar) Kinderwerk (0-12 jaar)
In de Morgenster is er plaats voor kinderen van alle leeftijden.

Oppas:
Voor de allerkleinsten, de kinderen tot 4 jaar, is er beneden in de kerk regelmatig oppas. Laat even de scriba, Elma Hoekstra, weten wanneer je met je kind(eren) op zondag naar de kerk komt, dan houden we daar rekening mee: scriba@morgensterhilversum.nl.
Ze kunnen voor de dienst worden gebracht en voor de zegen worden opgehaald, om zo het laatste deel van de viering in de kerkzaal meemaken. 
 
lees meer »
 
Zondagse eredienst Zondagse eredienst
In de kerkdienst op zondagmorgen klopt het hart van de gemeente rond de Morgenster. Jong en oud komen samen rond Woord en Sacrament.
 
lees meer »
 
Kerk in de buurt Kerk in de buurt
De wijkgemeente heeft als missie om kerk in de buurt te zijn. We weten ons geroepen om te groeien in verbinding met God, met elkaar en met onze omgeving, deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
lees meer »
 
Diaconie

Foto: mensen helpen via Present
Diaconie
Diaconie komt van het Griekse woord diakonia, en het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
lees meer »
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van De Morgenster. De leden van de kerkenraad komen maandelijks bijeen. De vergadering wordt voorbereid door de agendacommissie die bestaat uit de predikant, de scriba en de voorzitter van de kerkenraad.


 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Waar ouderlingen veelal zorgen voor het geestelijke, houden de kerkrentmeesters zich bezig met het noodzakelijke materiele, van koffie tot kerkgebouw.
lees meer »
 
Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting
De kerk zorgt voor kennisoverdracht. De religieuze rijkdommen uit het verleden maken deel uit van onze kerkelijke bagage. Ze zijn kostbaar en daarom geven we ze door aan een volgende generatie.
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Voor ons betekent pastoraat omzien naar elkaar. Het is een taak en een opdracht voor de hele gemeente om te helpen, te luisteren, te troosten en te bemoedigen. Want we vertrouwen er op dat het God zelf is die met ons mee leeft.
 
 
lees meer »
 
Wij de kerk

Wij de kerk
De kerkenraad heeft besloten om de Morgenster aan te melden op de website www.wijdekerk.nl. Deze website is een initiatief christelijke LHBT’ers (lesbisch, homo,bi,transgender) en kerken kunnen op deze site aangeven in welke mate LHBT’ers welkom zijn in hun kerk.

Voor de Morgenster betekent dit dat mensen van welke geaardheid dan ook zijn welkom, ook aan de Tafel van de Heer. Elke verbintenis in liefde en trouw tussen twee mensen kan bij ons ingezegend worden.