Kinderwerk (0-12 jaar) Kinderwerk (0-12 jaar)
In de Morgenster is er plaats voor kinderen van alle leeftijden.

Oppas:

Voor de allerkleinsten, de kinderen tot 4 jaar, is er beneden in de kerk regelmatig oppas. Laat even de scriba, Elma Hoekstra, weten wanneer je met je kind(eren) op zondag naar de kerk komt, dan houden we daar rekening mee: scriba@morgensterhilversum.nl.
Ze kunnen voor de dienst worden gebracht en voor de zegen worden opgehaald, om zo het laatste deel van de viering in de kerkzaal meemaken. 

Kindernevendienst:
De kinderen vanaf 4 jaar beginnen de dienst in de kerkzaal. Aan het begin van de dienst luidt één van de kinderen de bel en steekt aansluitend de kaarsen aan.
De kinderen die in groep 1 t/m 4 zitten, vormen de onderbouwgroep. De kinderen uit groep 5 t/m 8, vormen de bovenbouwgroep.
Voor de overweging worden de kinderen uitgenodigd om plaats te nemen op de trap voor in de kerkzaal. Daar volgt een gesprek met hen: een inleiding op de viering en de kindernevendienst. Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar beneden voor hun eigen viering.
De beide groepen gaan aan de slag met het thema van het Bijbelverhaal van de zondag. Er wordt een verhaal verteld, met elkaar gepraat en geluisterd. Maar er wordt ook geknutseld, getekend of invulling gegeven aan het thema door middel van andere werkvormen zoals spelletjes, drama en muziek. We maken gebruik van de methodes van de ‘Bonnefooi’ en ‘Kind op Zondag’.

Palmpasenstokken maken:
Elk jaar maken de kinderen de dag voor Palmpasen mooie Palmpasenstokken in de Morgenster. Op de zondag maken ze met de versierde stokken een rondgang door de kerkzaal.

Kliederkerk:
Samen met de Bethlehemkerk en de Regenboogkerk wordt er 3 keer per jaar de kliederkerk georganiseerd: een leuke zaterdagmiddag rond een thema voor de kinderen in de basisschool leeftijd. Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Er wordt verteld, geknutseld en gegeten met leeftijdsgenootjes. Meer informatie:
www.kliederkerk.nl 

Kinderkring:
Eenmaal per jaar gaan we met ouders en kinderen van de Morgenster met elkaar ‘aan de slag’ over een thema. Het zijn altijd leuke en leerzame middagen voor het hele gezin (kinderen vanaf 4 jaar).

Overstapdienst:
Vlak voor de zomervakantie staan we stil bij de overstap die de kinderen uit groep 8 gaan maken. Zij verlaten de basisschool en gaan naar de middelbare school. Ook schenken we aandacht aan de jongeren die een overstap gaan maken na het verlaten van de middelbare school.

Kinderkamp:
Er is ieder jaar een kinderkamp voor alle kinderen tussen de vier en de twaalf jaar. De jongste kinderen komen alleen een deel van de zaterdag. Vanaf zes jaar mag je blijven slapen. Al een aantal jaren wordt dit kamp samen met de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk georganiseerd. Het kamp start op de zaterdag met een fietstocht naar de locatie. Na het indelen van de slaapplekken en een maaltijd is er tijd voor sport, spel en knutselen. In de avond is er vaak een nachtspel en een kampvuur. Op de zondagochtend is er een kampviering. Het kamp is om plezier met elkaar te maken, elkaar beter te leren kennen en vrienden te maken.

Actie Schoenmaatje: 
Elk jaar doen we mee met de actie Schoenmaatjes. Kinderen vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in arme landen. Tijdens de kindernevendienst worden de schoenendozen versierd en dozen worden weer ingeleverd in de Morgenster. Voor meer informatie:   www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes 

Sirkelslag KIDS:                                                                 
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Deze avond is voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en wordt gehouden in de Regenboogkerk, samen met de kinderen van De Morgenster, de Bethlehemkerk en de Regenboogkerk.

Lichtjestocht:
Sinds 2016 organiseert de Morgenster met andere kerken en organisaties een lichtjestocht. Deze begint in De Morgenster en eindigt in de Heilig Hart-/Heilige Josephkerk. Met ouders en kinderen uit de buurt lopen we langs allerlei scenes uit het kerstverhaal. We komen uiteindelijk, als we de lichtjes volgen, aan bij de kerststal.
terug