startzondag

Zondag 18 september 2022,
startzondag
Met een groepje belangstellenden hebben we gister als workshop de schikking gemaakt.
Het idee was: Eén gerbera met wat groen in een flesje, maar we hadden zoveel gerbera’s dat er steeds meer in de flesje kwamen en leuke boeketjes werden.
lees meer »
 
Van 23 tot 30 september in de tiny church op de Floriade.

Van 23 tot 30 september in de tiny church op de Floriade.
Bloemschiksters die in kerken liturgisch bloemschikken doen konden zich aanmelden om een schikking te maken,
volgens een opgegeven thema.
De groep uit de Morgenster is deze week aan de beurt.
Lezing: Genesis 28: 10 – 22.
Thema: De drie aartsengelen, Rafaël, Gabriël, en Michaël.
 
lees meer »
 
Zaterdag 17 september 2022

Zaterdag 17 september 2022
Thema: Verbonden
Er worden workshops gehouden en voor het liturgisch bloemschikken bestaat de workshop uit het maken van de schikking voor zondag.
 
lees meer »
 
Zondag 10 juli, Overstapzondag

Zondag 10 juli, Overstapzondag
Thema: Op weg naar het beloofde land,
Lezing: Lucas 10: 25- 37. Deuteronomium 30: 9

In Deuteronomium 30: 9 staat Mozes bij de Jordaan om het volk Israël te begeleiden naar het beloofde land. Hij voorziet dat het volk zich zal houden aan de geboden van God en dat God er plezier in heeft hen te zegenen. Daarom staat er de berenklauw als een paraplu en beeld van bescherming. En voorspoed en geluk, dat moet wel een hart van bloemen zijn.
 
lees meer »
 
Beloofd land in zicht

Zondag 5 juni 2022, Pinksteren.
Beloofd land in zicht
Motto:    de vruchten van de Geest: Vrede                                                  
Lezingen:  Jesaja 32: 15-20
                   Romeinen 15: 7-13
                   Johannes 20: 19-23
Centraal hangt het symbool van de vrede uitgevoerd in eeuwig groen en witte rozen. Er omheen vliegen 9 duiven. Ze hebben elk een olijfblaadje met een woord dat betrekking heeft op een van de  9 vruchten van de geest.
Liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtheid,  zelfbeheersing.
 
lees meer »
 
Zaterdag 16 en Zondag 17 april

Zaterdag 16 en Zondag 17 april
Thema van de zondag: E ris hoop want Jezus leeft.
Lezing: Jesaja 51: 9-11; Johannes 20: 1-20

De liturgische kleur op het paasfeest is wit.
 
lees meer »
 
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
 Een goede gewoonte in onze gemeente om met goede vrijdag bloemen mee te nemen en aan het eind van de dienst bij het kruis te leggen om te denken aan het lijden van Christus en alle christenen. De bloemengroep maakt er op paaszaterdag boeketjes van en met Pasen vormen zij dan in de schikking het beloofde land.

 
 
Zondag 10 april 2022

palmzondag
Zondag 10 april 2022
Thema 40 dagentijd: beloofd land in zicht
Thema van de zondag : 'Jezus het paaslam'

Vandaag horen we over het sterven van Jezus.
lees meer »
 
Zondag 3 april 2022

5e zondag in de 40 dagentijd
Zondag 3 april 2022
Thema 40 dagentijd :  Beloofd land in zicht
Thema van de zondag: Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan.
Lezingen: Jeremia 31: 31-34; Lucas 22: 7-8 en 14-20.

De verrekijker boven de schikking verwijst nog steeds naar het thema van de 40 dagentijd Beloofd land in zicht.  Vandaag kijken we niet meer naar wat het volk Israël in de woestijn doet, maar volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem.
 
lees meer »
 
zondag 27 maart 2022

4e zondag in de 40 dagentijd
zondag 27 maart 2022
Thema in de 40 dagentijd: Beloofd land in zicht.
Thema van de zondag: Bijna in het beloofde land.
Deutronomium 8: 7-11; Lucas 15: 11-32


Het thema van deze viering is “Bijna in het beloofde land’. De schijnwerpers staan vandaag op het verhaal uit Lucas, dat we kennen als ‘de gelijkenis van de verloren zoon’.
lees meer »
 
zondag 20 maart 2022

3e zondag 40 dagentijd
zondag 20 maart 2022
Thema in de 40 dagentijd. Beloofd land in zicht.
Thema van de zondag: Gered worden  door het water heen.
Lezingen: Exodus 14: 5-22;Johannes 12: 37-50

We volgen in deze 40 dagentijd het volk Israël (verbeeld met violen) bij hun tocht van Egypte naar het beloofde land en zijn nu aangekomen bij de Rietzee, aangegeven met rietstengels.
lees meer »
 
Zondag 3 april 2022

5e zondag 40 dagentijd
Zondag 3 april 2022
Thema van de zondag: blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan.
 
 
lees meer »
 
Zondag 6 maart 2022

1e zondag in de 40 dagentijd
Zondag 6 maart 2022
Thema in de 40 dagentijd: Beloofd land in zicht.

Thema van de zondag:  God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte.
Lezing: Exodus 12: 21-31 en 37-42;  Johannes 1: 29-40

Het thema van de 40-dagentijd is: Beloofd land in zicht. Dat hebben we  verbeeld met deze verrekijker. We kijken uit naar de verschillende onderwerpen die langskomen.
 
lees meer »
 
Zondag 16 januari 2022, oecumenische dienst.

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen.
Zondag 16 januari 2022, oecumenische dienst.
Thema: Licht in het duister, tegenstelling tussen donker en licht.
Lezingen : Jesaja 9: 1 – 6; Matheus 2: 1 -12

Door de voorbereidingscommissie van kerken uit het Midden Oosten is het thema gekozen Licht in het duister, het verhaal uit Matheus 2 over de wijzen uit het Oosten die een bijzondere ster zagen en die volgden.
 
lees meer »
 
Vrijdag 24 en Zaterdag 25 december

kerstavond en kerstmorgen
Vrijdag 24 en Zaterdag 25 december
Motto: ‘Tel je mee? – de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders’.
Lezing: Lucas 2: 1-14 (Bijbel in Gewone Taal)
Het is feest, kerstfeest, de liturgische kleur is wit. Ook in het telraam is het zichtbaar: op de vijfde regel zijn alle kralen opgeschoven naar rechts.
lees meer »
 
Zondag 19 december 2021

4e advent
Zondag 19 december 2021
De vierde adventszondig: op de vierde rij van het telraam zijn vier kralen opgeschoven. Het thema van vandaag is: “Gods dienaar die door niemand werd gezien”.
 
lees meer »
 
Zondag 12 december 2021

3e advent
Zondag 12 december 2021
Thema: Wie is de belangrijkste?
Lezingen: Sefanja 3: 14-20; Romeinen 12: 9-14; Marcus 9: 33-37

Deze derde adventszondag wordt zondag Gaudete genoemd, het licht van Kerst gloort aan de horizon. Het witte kerstlicht geeft samen met het paars(bezinning) van advent een roze strook. Voor het project “Tel je mee?” zijn op de derde regel drie blokken verschoven.
 
lees meer »
 
zondag 5 december 2021

2e advent
zondag 5 december 2021
Het telraam heeft betrekking tot de volkstelling  geeft ook weer dat we aftellen naar Kerst.
De mensen zijn zoals vorige week is gezegd op weg naar de plaats waar hun families oorspronkelijk van daan kwamen.
lees meer »
 
Zondag 28 november 2021

1e advent
Zondag 28 november 2021
Thema: De volkstelling.
Lezingen: Psalm 71  12-16; Lucas 2: 1-5
Het adventsthema “Tel je mee?” hebben we verbeeld met dit telraam. Het aftellen is begonnen, zichtbaar op de bovenste rij.
Vandaag staat de volkstelling in het rijk van keizer Augustus in het voetlicht. Dat moet een enorme impact gehad hebben op de mensen. Ik verplaats me in de rol van verslaggever uit die tijd:
 
lees meer »
 
Zondag 21 november 2021.

Eeuwigheidszondag
Zondag 21 november 2021.
Thema: Hoop die niet sterven wil    
Lezingen: Jesaja 25: 6-9;  Matteüs 12: 15b-21

Vandaag herdenken we de mensen uit de gemeente en ons persoonlijk leven die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
 
lees meer »
 
rouwdienst voor Noël

rouwdienst voor Noël
In deze halve cirkel (een camino) zien we een leven verbeeld van begin (de geboorte) tot het einde (de dood). Van fris wit met groene takken zien we de kleur veranderen naar bruin, omgeven door dorre bladeren.
 
 
startzondag

zondag 12 september 2021
startzondag
Thema: GeÏnspireerd leven -de vrucht van de geest.
Lezingen: Spreuken 8: 32 – 36; Galaten 5; 13 -25

Het thema voor het komend seizoen is ‘geïnspireerd leven’. Je kunt geïnspireerd worden door boeken, de bijbel bijvoorbeeld, door mensen, door een pelgrimstocht, door de natuur. Met de schikkingen laten we ons inspireren door dat laatste en het resultaat is een prachtige schikking: In deze halve cirkel (een camino) zien we een leven verbeeld van begin (de geboorte) tot het einde (de dood). Van fris wit met groene takken zien we de kleur veranderen naar bruin, omgeven door dorre bladeren.
 
lees meer »
 
Overstapzondag

Zondag 4 juli 2021
Overstapzondag
Thema: Eén grote familie
Lezing: Marcus 6: 1 – 6a

In deze viering stappen kinderen over van de kindernevendienst naar de jeugdnevendienst en geven we de pelgrimszegen mee aan jongeren die een grote stap in hun leven maken.
 
lees meer »
 
Bloementaal

Morgenster, boksbaard, biggenkruid,
Bloementaal
De Morgenster bloeit alleen in de morgen, om 12 uur sluit de bloem weer. Daar komt de naam van de plant vandaan. Er is ook een andere naam, de boksbaard omdat het grijze vruchtpluis doet denken aan het sikje van St. Joseph. Daarnaast staat de plant ook nog bekend als Biggenkruid.

De bloemen zijn geel, maar ook wel paars. Ze lijkt op de paardenbloem, maar zijn groter, de doorsnee is wel vier tot vijf centimeter en de pluizenbollen zijn ook een stuk groter, Het echte verschil zit in het blad: de bladeren liggen niet in een rozet in de grond maar zitten aan vertakte stengels. De heldergroene of grijsgroene bladeren lijken een beetje op gras: smal, lang en gebogen.
 
lees meer »
 
Zondag Trinitatis

Zondag 30 mei 2021 zondag Trinitatis
Zondag Trinitatis
De kinderen houden vandaag een duivenspeurtocht. De schikking sluit daarop aan.
Ook vandaag is de liturgische kleur nog rood, met deze zondag wordt de periode van de kerkelijke feesten afgesloten. Het is zondag Trinitatis.
 
lees meer »
 
Pinksteren

Pinksteren
Pinksteren
Thema: Feest van de Hoop
Lezingen:   Romeinen 8:18-27; Johannes 20: 19-23
Het thema van de Pinksterviering is ‘Feest van hoop’. Christenen hebben een mooi symbool voor hoop: het anker, links in de schikking. We lezen van links naar rechts, het begint met de hoop. Hoop houdt je verankerd.
 
lees meer »
 
Een spoor van liefde

1e Paasdag 2021
Een spoor van liefde
Zondag  4 april 1e Paasdag.
Lezingen: Hooglied 5: 5-6;Johannes 20 : 1-10; Johannes 20: 11-18
Thema: Een spoor van liefde,

In de paasschikking is het spoor van liefde nog zichtbaar: de kenmerken van de afgelopen 6 weken zijn nog terug te vinden, zoals het kruikje van de zalving door Maria, de berg van de ontmoeting met Mozes en Elia, de omhoog wijzende pijl naar God, de tralies van de gevangenneming. Maar vooral door de 6 harten.
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Het kruis en de bloemknopjes van de rode gerbera verwijzen naar de tranen van het intense verdriet dat Jezus aan het kruis genageld is. Het zou je kind maar zijn, dan doe je er toch alles aan om dat te voorkomen.Vreselijk.
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
De wolk met matzes en wijn verwijst naar het laatste avondmaal
 
Een spoor van liefde

Palmpasen 2021
Een spoor van liefde
Zondag 28 maart 2021, palmzondag.
Lezingen: Johannes 12: 12-19 en 18: 1-14; Filippenzen 2: 5-11
Het is de 6e zondag van de 40 dagentijd.
 
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Zondag 21 maart 2021, 5e zondag 40 dagentijd.
Thema: Jezus houdt van de leerlingen.
Lezing: Johannes 15: 9-17
 
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Zondag 14 maart 2021 4e zondag 40 dagentijd.
Thema: jezus belooft zijn vrede
Lezing: Johannes 14: 15-17 en 25-28

 
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Zondag 7 maart 2021 3e zondag 40 dagentijd,
Thema: Jezus brengt je bij de Vader
Lezing: Johannes 14: 1-17
 
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Zondag 28 februari. 2e zondag 40 dagentijd
Thema :‘Op de toppen van je geloof’.
Lezing :  1 Koningen 19 vers 9-16; Marcus 9:2-10 ;
We lezen dat Jezus zijn drie belangrijkste discipelen meeneemt de berg Tabor op.
lees meer »
 
Een spoor van liefde

Een spoor van liefde
Het thema voor deze 40 dagentijd is : Een spoor van liefde. Dit is uitgebeeld door een weg van jute waarop voor elke zondag een hart staat. Bij elk hart komt een kleine schikking met het thema van die week.
lees meer »