Pinksteren

Pinksteren
Pinksteren
In Romeinen lezen we dat we gered zijn in deze hoop en dat de Geest ons helpt in onze zwakheid. Met Pinksteren vieren we dat de Geest wordt uitgestort. Dat ziet u rechts in de schikking: de Geest die als een waterval naar beneden komt.
Johannes vertelt dat Jezus plotseling in het midden was van de leerlingen, als een geest, door de Geest. Rond Pasen hebben we Jezus verbeeld met een witte orchidee. Ook hier staat Hij, stralend door de Geest.
Jezus zegt twee keer: “Ik wens jullie vrede”: De vredesduif vliegt boven de schikking.
Vooraan in de schikking heel veel verschillende bloemen: de leerlingen, de mensen daar om heen, alle mensen in diverse soorten en maten.
 
terug