Bloemschikking

Bloemschikking
Lezing: Jesaja 51: 9-11; Johannes 20: 1-20

We horen van Johannes over Maria van Magdala bij het graf. Zij wordt verrast door de situatie, zoals ze die daar aantreft. Ook wij mogen ons laten verrassen. Hier is het open graf, daaruit straalt het licht en verspreid zich over de wereld. De bloemenzee laat het zien.
We begonnen het project ‘Beloofd land in zicht’ met de bevrijding van het volk Israel uit Egypte. De ketenen van de slavernij werden verbroken. Nu met Pasen zoemt de verrekijker in op het open graf: Jezus’ opstanding brengt het licht in de wereld.

 
Kijk voor meer liturgisch bloemschikken op onze pagina hierover.
terug