Slotavond pastoraat

Slotavond pastoraat

Alle medewerkenden in het sectiewerk (en dat zijn er nogal wat!) krijgen een uitnodiging voor de slotavond pastoraat op di. 29 mei a.s.. We gaan op die avond op heel eenvoudige manier met elkaar aan de slag over communicatie in ons bezoekwerk. We gaan daarbij twee dingen verkennen: – wat is wel en geen empathische reactie? – hoe kun je in een gesprek zoveel mogelijk stimuleren dat het positieve dat elk mens met zich meedraagt, inclusief de wil tot verandering, naar boven kan komen? Het gaat dus een heel praktische avond worden!
Mede namens de pastorale ouderlingen, Erik van Halsema
 

terug