Proces PgH 2024

Proces PgH 2024

Verder verrijken

Op maandag 24 april nam de Algemene kerkenraad unaniem een viertal besluiten over de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum. Klik hier voor de besluiten. Op 8 juni wil de Algemene kerkenraad met PgH-leden in gesprek die nog vragen of opmerkingen hebben bij de besluiten. Deze inbreng maakt het mogelijk de besluiten verder te verrijken. Uiteindelijk zal de Algemene kerkenraad op 26 juni definitieve besluiten over PgH2024 nemen.
Aanmelding voor het gesprek is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. De avond start met een korte uitleg over de voorgenomen besluiten waarna PgH-leden met leden van de Algemene kerkenraad over de besluiten in gesprek gaan. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22u00.
Gemeentebreed gesprek over voorgenomen besluiten PgH2024, 8 juni 2023 20u00, inloop vanaf 19u30, Regenboogkerk Nassaulaan 22 Hilversum.

Tijdpad Morgenster
April-juni: PgH-gesprekken over voorgenomen besluit
26 juni: Algemene Kerkenraad neemt het definitieve besluit over PgH2024

Daarna in 2023-2024: voorbereidingen uitvoering besluit over PgH2024
In de loop van 2024: uitvoering besluit 2024

 
terug