Gemeentegesprekken Gemeentegesprekken
PgH2024 – gemeentegesprekken in De Morgenster/data zijn geprikt!
De precieze data voor de gemeentegesprekken in De Morgenster over de drie voorstellen voor de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum zijn bekend. Voor meer informatie over PgH2024: Aangepaste voorstellen PgH2024 gepubliceerd – Protestantse gemeente Hilversum (pknhilversum.nl)
De gemeentegesprekken in De Morgenster staan onder leiding van Benne Holwerda, lid namens De Morgenster in de beleidscommissie en Hennie Burggraaff en Ries de Winter, leden van de kerkenraad.  Elke bijeenkomst duurt een dagdeel en is dus een afgerond geheel.
Planning:
Zondagmiddag 5 maart, na de kerkdienst met een broodje: vrije opgave (bij de scriba)
Donderdagavond 9 maart, 19.30 uur: op uitnodiging/willekeurig samengestelde groep gemeenteleden
Donderdagavond 16 maart, 19.30 uur: vrije opgave (bij de scriba)

Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst op zondagmiddag 5 maart of op donderdagavond 16 maart, dan kunt u dat alvast doorgeven aan onze scriba, Elma Hoekstra: scriba@morgensterhilversum.nl.
Op basis van de gemeentegesprekken formuleren wij als gemeente rond De Morgenster ons advies aan de Algemene Kerkenraad. Dit advies delen we op zondag 26 maart na de dienst met de gemeente. Op dinsdag 28 maart zullen wij dit advies presenteren op een gemeenschappelijke bijeenkomst van de Protestantse gemeente Hilversum.

Tijdpad:
5 , 9, 16 maart gemeentegesprekken in De Morgenster
21 maart: kerkenraadsvergadering in De Morgenster
28 maart: gemeenschappelijke bijeenkomst van de PgH-gemeenteleden met presentatie van de resultaten van de gemeentegesprekken in de 6 gemeenschappen
20 april: kerkenraadsvergadering in De Morgenster
24 april: Algemene Kerkenraad neemt een eerste besluit over PgH2024

April-juni: PgH-gesprekken over voorgenomen besluit
26 juni: Algemene Kerkenraad neemt het definitieve besluit over PgH2024

Daarna in 2023-2024: voorbereidingen uitvoering besluit over PgH2024
In de loop van 2024: uitvoering besluit 2024

Tot slot: denk nog even aan het online forum waarop je je ideeën over PgH2024 kunt plaatsen: PgH2024 Forum – Protestantse gemeente Hilversum (pknhilversum.nl)
Namens de kerkenraad, Marya de Haas
 
terug