Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
Als de kerkelijke gemeente in kleine kringen is georganiseerd is het gemakkelijker elkaar te leren kennen.
Naast deze betrokkenheid kan het bijeenkomen in huiskringen zich ook richten op leren, vieren en dienen.
  • Liefde voor elkaar en omzien naar elkaar kan concreet worden in een kleine kring. Dit is fijn als je lid bent van een grotere gemeente waarin je niet iedereen kent. De viering op zondag en het bij elkaar komen in een kleine kring kun je zien als twee vleugels van een vogel: beide zijn nodig om te vliegen..
  • Binnen een kleine kring is het ook mogelijk je gaven te ontdekken en deze te ontwikkelen om je vervolgens dienstbaar te maken, je kunt jezelf zijn en anderen beter leren kennen..
  • Veel mensen voelen zich veiliger in een kleine kring, dit maakt het ook mogelijk om ieders gaven te ontdekken en deze te ontwikkelen om vervolgens een rol in te nemen in de kring en gemeente.
Wilt u meer weten of zich aanmelden voor een huiskring neem dan contact op met : huiskring@morgensterhilversum.nl
terug