Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
Sinds september 2018 heb ik een intensieve leergang gevolgd, de Missionaire Specialisatie van de PKN. Een leergang die voor mij heel veel heeft betekend. Van alle cursisten werd verwacht dat zij bij de afronding van de cursus ook een kort artikel zouden schrijven waarin ze voor een breed publiek iets neerzetten van datgene wat de leergang hun heeft opgeleverd. Dit heeft bij mij geresulteerd in een artikel getiteld ‘De herontdekking van de hemel’. Hierin schets ik de weg die we de afgelopen jaren als Morgenstergemeente hebben afgelegd en trek ik lijnen door voor de verdere toekomst. Het is verschenen in een bundel getiteld ‘Op zoek naar wat God nu van ons vraagt. Over de missie van de kerk in de wereld’.
Dit artikel is op 16 feb. j.l. besproken in onze wijkkerkenraad. Daarmee is ook het moment gekomen om het beschikbaar te stellen voor iedereen die er interesse in heeft.
Een PDF met het artikel is hier beschikbaar. Als er mensen zijn die hierover in gesprek willen gaan: graag!

ds. Erik van Halsema
 
terug