Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …

-waar de lofzang voor God elke zondag klinkt.
-waar we ons geïnspireerd weten door Jezus Christus
-waar we ons zoekend openstellen voor Gods Geest
-waar we een open gemeenschap vormen van mensen die voor elkaar instaan, hoe verschillend we ook zijn
-waar we elkaar scherpen in wat ‘goed leven’ is
-waar we voor de buurt van betekenis willen zijn.
 
terug