Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Een veilige gemeente
Op weg naar een op handen zijnde herindeling van de Protestantse Gemeente Hilversum, zal de uitkomst door velen verschillend worden ervaren. Het gevoel van verlies van vertrouwdheden kan sterk zijn, of de gevoelde onmacht dat besluiten opgedrongen worden door kerkenraden (hoe goed zij ook hun best doen om de draagkracht steeds te toetsen). Ook soms moeilijk te omschrijven emoties dienen zich aan en maken iemand misschien gefrustreerd of gedesillusioneerd.
Al deze voorbeelden hebben één ding gemeen, ze tonen de onvermijdelijke afhankelijkheid van kerkleden hoe een proces groeit en wordt ge- en bestuurd. In die zin heeft de ‘PGH-reconstructie’ parallellen met hoe iedere andere organisatie veranderingen invoert. En juist vanuit die transitiepraktijk is bekend dat bepaalde gevoelens van onveiligheid kunnen spelen, individueel en soms ook in een groep. Nu wordt onveiligheid vaak op verschillende manieren vertaald en uitgelegd en gevoeld. Dat maakt zo’n term best complex en vraagt eigenlijk om nauwgezette aandacht.

Als vertrouwenspersonen binnen de PGH vinden we het belangrijk om de noodzaak van een veilige kerk onder de aandacht te brengen.  Dat doen we nu allereerst met dit bericht. En voor 2024 ligt het plan om die veilige kerk handen en voeten te gaan geven. En wel op een manier dat iedereen zich bewust wordt van eventuele risico’s die een veilige kerk in de weg kunnen staan.
Landelijk gezien volgen we daarmee een trend. Vele kerken zijn ons al voorgegaan in het implementeren van gedragscodes en omgangsregels. Initiatieven die we in Hilversum ook graag willen zien. Uiteindelijk met als doel dat de vernieuwde Protestantse Gemeente Hilversum een veilige gemeente is en blijft.
U zult vanaf nu regelmatig op de hoogte gehouden worden door ons.
De vertrouwenspersonen binnen de PGH,
Christiaan Boers (vertrouwenspersoonpghboers@gmail.com)
Leoni Brussaard (vertrouwenspersoonpghilversum@outlook.com)
Meindert Commelin (vertrouwenspersoonmeindert@grotekerkhilversum.nl)

 
terug